quy-dinh-ve-thue-mon-bai-cua-doanh-nghiep-ngung-kinh-doanh

Câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi nếu DN ngừng kinh doanh thì có nộp thuế môn bài hay không? Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Về thuế môn bài:

Quy định tại Công văn 1263/TCT-KK về việc nộp thuế môn bài của DN tạm ngừng kinh doanh:

1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

2. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Báo cáo quyết toán Thuế:

Quy định tại điều 14, thông tư 151/2014/TT-BTC về luật quản lý thuế:

“đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.”

Theo đó, DN tạm ngưng trọn năm tài chính (01/01- 31/12) thì không phải nộp báo cáo quyết toán thuế. Nếu tạm ngưng không trọn năm thì phải nộp báo cáo quyết toán thuế.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.