bao-hiem-xa-hoi

Câu hỏi:

Bà Bùi Thị Hoàng Nhung (TP. Hồ Chí Minh) làm việc tại một công ty với mức tiền lương là 9.000.000 đồng/26 ngày làm việc. Trong đó, mức lương cơ bản ghi trong hợp đồng lao động để đóng BHXH là 5.500.000 đồng và mức lương sản phẩm được ghi ở phụ lục hợp đồng không để tham gia BHXH là 3.500.000 đồng.

Ngoài tiền lương cố định này, bà Nhung còn được nhận thêm những khoản không cố định khác như tiền tăng ca, thưởng chuyên cần, trợ cấp nhà trọ, tiền xăng hỗ trợ.

Bà Nhung hỏi, từ ngày 1/1/2016 bà sẽ đóng BHXH dựa vào mức lương nào? Trong các khoản không cố định trên thì khoản nào tính đóng BHXH?

Trả lời:

BHXH Việt Nam trả lời bà Bùi Thị Hoàng Nhung như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017 là mức lương và phụ cấp lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP; từ ngày 1/1/2018 là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 1, Điểm a, Khoản 2 và Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Căn cứ quy định nêu trên và quy định tại Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH thì mức lương ghi trong hợp đồng là 3.500.000 đồng, được trả hàng tháng cùng kỳ trả lương được tính đóng BHXH. Các khoản tiền ăn ca, thưởng chuyên cần, trợ cấp nhà trọ, hỗ trợ tiền xăng nếu không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động thì không tính đóng BHXH.

Theo Báo điện tử Chính phủ

Mời các bạn xem thêm: 

Trường hợp trợ cấp BHXH 1 lần khi nghỉ hưu 

Thu hồi thẻ BHYT khi người lao động nghỉ việc

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.