bai-bo-nhieu-thu-tuc-hai-quan-da-het-hieu-luc

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định 1859/QĐ-BTC công bố danh mục 25 văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính bãi bỏ một số điều, khoản trong 7 văn bản về lĩnh vực hải quan là Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế; Quyết định 44/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24; Quyết định 39/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24 và Quyết định 39; Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư 191/2015/TT-BTC thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế và Thông tư 49/2015/TT-BTC thủ tục hải quan đối với thư, gói kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

Các nội dung bị bãi bỏ đã được thay thế bởi các quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan mới được ban hành và có hiệu lực từ 1-7-2016.

Ngoài ra, Bộ Tài chính bãi bỏ một số điều của Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng; Thông tư số 124/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm; Thông tư 125/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm và chi  nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Cũng trong lĩnh vực bảo hiểm, Bộ Tài chính bãi bỏ 16 nội dung của Thông tư 194/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 124 và 125 nói trên; bãi bỏ 2 điều của Thông tư 135/2012/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị; 2 điều của Thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn triển khai bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện; 1 khoản của Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 115; bãi bỏ 2 điều tại Thông tư 52/2016/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Cơ quan này cũng bãi bỏ điều 6 của Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Đồng thời, trong lĩnh vực chứng khoán, tất cả những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán cũng được Bộ Tài chính bãi bỏ.

Tất cả các nội dung bị bãi bỏ tại Quyết định 1859/QĐ-BTC đều đã hết hiệu lực và được thay thế từ 1-7-2016.

Hồng Vân

Theo Báo Hải Quan

Mời các bạn xem thêm:

Hướng dẫn thời điểm nộp C/O của doanh nghiệp

Nghị định 129/2016/NĐ-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA

Điều kiện hưởng thuế NK ưu đãi đặc biệt hàng hóa từ Nhật Bản

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hàng hóa từ Lào

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.