bao-cao-tai-chinh-cua-cac-doanh-nghiep

Câu hỏi:

Tôi có thể xem báo cáo tài chính của tất cả các doanh nghiệp được không?

Trả lời:

Hiện nay, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đang phối hợp với Tổng cục Thuế để xây dựng cơ chế truyền tải các báo cáo tài chính của doanh nghiệp từ cơ sở dữ liệu về báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế sang cơ sở dữ liệu về báo cáo tài chính của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. Các báo cáo tài chính sau khi được truyền tải và khởi tạo sẽ được cập nhật lên ứng dụng cung cấp báo cáo tài chính. Hiện tại, bạn có thể xem các báo cáo tài chính của các công ty cổ phần đã nộp cho cơ quan Thuế và được truyền tải sang cơ sở dữ liệu về báo cáo tài chính của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.