bay-loi-ich-khi-su-dung-dich-vu-ke-toan
Cùng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam sang kinh tế thị trường là việc xuất hiện và gia tăng nhu cầu về dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính, thuế. Nghề kế toán, những người chuyên môn hành nghề kế toán và các công ty, tổ chức chuyên ngành kế toán, kiểm toán đã và đang là nhân tố của sự phát triển kinh tế cho đất nước ta hội nhập với khu vực và thế giới.

1)   Thứ nhất: thực hiện dịch vụ kế toán, các công ty kế toán, tổ chức và các nhà hành nghề kế toán giúp cho các khách hàng nắm bắt và hiểu biết được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế thế giới và khu vực về các hoạt động quản lý kinh tế tài chính, kế toán và thuế. Hiện nay, một số các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp tư nhân mới thành lập đi vào hoạt động, chủ doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp chưa thể nắm bắt kịp thời, đầy đủ các vấn đề, các quy định trong nước, các thông lệ, các chuẩn mực, tiêu chuẩn quốc tế về quản lý kinh tế, tài chính, thuế, thương mại và kế toán. Điều này dẫn đến những rủi ro trong kinh doanh, gây ra lãng phí, tổn thất về thời gian, công sức, tiền bạc, của cải vật chất… Người hành nghề kế toán, chuyên gia kế toán là những người được tiếp cận hàng ngày với những vấn đề bức xúc của doanh nghiệp, họ nắm rất rõ tình hình của doanh nghiệp và thậm chí có thể còn nắm rõ hơn nữa và đoán trước được lựa chọn mà doanh nghiệp phải thực hiện trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh, tài chính, kế toán, thuế.

2)   Thứ hai: thông qua các dịch vụ kế toán, các chuyên gia kế toán của các công ty kế toán, kiểm toán sẽ tư vấn cho các chủ doanh nghiệp lựa chọn mô hình tổ chức quản lý kinh doanh phù hợp, hiệu quả cũng như những vận dụng chính sách kinh tế, tài chính, thuế trong hoạt động của mình nhằm làm giảm chi phí, tăng thu nhập, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo hiệu suất kinh tế cao nhất. Với doanh nghiệp thì điều quan trọng là việc tìm kiếm và lựa chọn mô hình quản lý kinh doanh thích ứng cho hoạt động của mình, hay xem xét vận dụng hợp lý các chế độ, chính sách, thông lệ, chuẩn mực trong và ngoài nước có liên quan. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp, việc lựa chọn và vận dụng là khó khăn do còn thiếu thông tin, kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn hoặc sự am hiểu tận tường. Việc tiếp cận các dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn là giải pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất để doanh nghiệp nhận được những ý kiến tư vấn tốt nhất. Các công ty kế toán, kiểm toán với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hội nhập, được đào tạo chính quy trong và ngoài nước, có bề dày kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật thông tin kinh tế, tài chính, kế toán, thuế, sẽ cung cấp cho doanh nghiệp, doanh nhân các thông tin và ý kiến tư vấn có giá trị nhất, gia tăng các hoạt động và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

3)   Thứ ba: thông qua các dịch vụ kế toán, kiểm toán sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp có được những thông tin chính xác, đảm bảo tin cậy cho việc đưa ra các quyết định về đầu tư kinh doanh, thương mại, về quản trị hiệu quả nhất. Những nhận xét của các chuyên gia kế toán, của các kiểm toán viên là những nhận xét khách quan về tính trung thực, hợp lý của các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Các nhận xét này sẽ có độ chính xác và tin cậy cao cho những người sử dụng tin tức tài chính do các doanh nhân, doanh nghiệp công bố. Mặt khác, dịch vụ kế toán, kiểm toán do các công ty kế toán, kiểm toán, các chuyên gia kế toán, kiểm toán viên thực hiện hoàn thành sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư loại bỏ những chi phí không hợp lý, không hợp lệ, tiết kiệm vốn đầu tư, ngăn ngừa tiêu cực, lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động cho chủ doanh nghiệp.

4)   Thứ tư: thông qua dịch vụ kế toán, kiểm toán sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư phát hiện những điểm yếu, những sai sót trong công tác quản lý tài chính cũng như việc hạch toán kế toán và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp và đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị nhằm giúp cho doanh nghiệp cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán tại doanh nghiệp. Cùng với việc xác nhận về tính trung thực, hợp lý về các số liệu tài chính, kế toán, trong quá trình thực hiện các dịch vụ kế toán, kiểm toán, công ty kế toán, kiểm toán sẽ xem xét, đánh giá các vấn đề được coi là những ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động của doanh nghiệp, và tiến hành trao đổi với các chủ doanh nghiệp, doanh nhân về những vấn đề này, tư vấn cho doanh nghiệp tránh được những rủi ro có thể gặp phải, hay khắc phục những điểm yếu kém, thiếu hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp.

5)   Thứ năm: cũng thông qua việc thực hiện các dịch vụ kế toán, kiểm toán, các chuyên gia kế toán, kiểm toán của các công ty kế toán, kiểm toán sẽ tư vấn cho các chủ doanh nghiệp xây dựng chiến lược, tầm nhìn của doanh nghiệp, lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch, chương trình tiếp xúc thương mại, kế hoạch tuyền dụng đào tạo nguồn nhân lực, nhân lực, đào tạo cán bộ quản lý, quản trị cho doanh nghiệp, đào tạo bồi dưỡng nhân viên kế toán, kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp; xây dựng dự án đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp; giúp các chủ doanh nghiệp phân tích hiệu quả kinh tế, tổng kết quá trình sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hội nhập sâu rộng về thương mại với các nước trong khu vực và quốc tế.

6)   Thứ sáu: thông qua dịch vụ kế toán, kiểm toán đối với khách hàng là các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, các công ty kế toán, kiểm toán đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng khả năng tiếp cận của doanh nghiệp và công chúng với thị trường chứng khoán. Cũng thông qua dịch vụ kế toán, kiểm toán này sẽ góp phần huy động vốn đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, thúc đẩy công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới. Để giúp cho khách hàng thu được những lợi ích cơ bản nêu trên, ngoài những khả năng kỹ thuật, chuyên môn chuyên nghiệp cao, kinh nghiệm phong phú, các chuyên gia kế toán, kiểm toán viên phải là những người không thể chê trách trên phương diện đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Mỗi chuyên gia kế toán, kiểm toán viên phải tuân thủ các quy định về đạo đức phù hợp và ứng xử đạo đức nghề nghiệp một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt, tạo niềm tin ngày càng cao của công chúng và khách hàng khi sử dụng dịch vụ kế toán và kiểm toán của các công ty kế toán và kiểm toán.

7)   Thứ bảy, tất cả các khoản tiền mà khách hàng bỏ ra thuê dịch vụ kế toán sẽ là các khoản đầu tư chứ không phải là chi phí.

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.