bkav-ho-tro-tap-huan-ke-khai-thue-qua-mang

Thực hiện kế hoạch quảng bá Bkav CA và các ứng dụng sử dụng Chữ ký số, trong đó có dịch vụ kê khai và nộp tờ khai thuế qua mạng Bkav TVAN, Tập đoàn Công nghệ Bkav đã phối hợp cùng các cơ quan thuế tổ chức các khóa tập huấn kê khai thuế qua mạng. Đến nay, Bkav đã tập huấn cho gần 60 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Chương trình tập huấn bắt đầu từ quý IV năm 2010 và tính riêng trong năm 2014, 56 Chi cục thuế đã được Bkav tập huấn. Tham gia khóa học, doanh nghiệp nắm được các bước kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng và được hướng dẫn đăng ký, sử dụng dịch vụ Bkav CA và Bkav TVAN

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav cho biết: “Theo kế hoạch của Tổng cục Thuế, đên cuôi năm 2014 ngành thuê phân đâu đạt 95% doanh nghiệp kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng. Khi Bkav tham gia vào thị trường, bằng dịch vụ hỗ trợ tận nơi (chuyển chữ ký số và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi) cùng với tổng đài hỗ trợ 24/24, Bkav đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức cung cấp dịch vụ khiến việc cung cấp chữ ký số thực sự dễ dàng và dịch vụ kê khai thuế đã bùng nổ. Tính đến thời điểm hiện tại, nhờ sức mạnh về công nghệ cũng như truyền thống về hỗ trợ khách hàng, Bkav đã trở thành nhà cung cấp dẫn đầu trong thị trường chữ ký số”.

Thực hiện kế hoạch quảng bá Bkav CA và các ứng dụng sử dụng Chữ ký số, trong đó có dịch vụ kê khai và nộp tờ khai thuế qua mạng Bkav TVAN, Tập đoàn Công nghệ Bkav đã phối hợp cùng các cơ quan thuế tổ chức các khóa tập huấn kê khai thuế qua mạng. Đên nay, Bkav đã tập huấn cho gần 60 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Chương trình tập huấn bắt đầu từ quý IV năm 2010 và tính riêng trong năm 2014, 56 Chi cục thuế đã được Bkav tập huấn. Tham gia khóa học, doanh nghiệp nắm được các bước kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng và được hướng dẫn đăng ký, sử dụng dịch vụ Bkav CA và Bkav TVAN

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav cho biết: “Theo kế hoạch của Tổng cục Thuê, đên cuôi năm 2014 ngành thuế phấn đấu đạt 95% doanh nghiệp kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng. Khi Bkav tham gia vào thị trường, bằng dịch vụ hỗ trợ tận nơi (chuyển chữ ký số và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi) cùng với tổng đài hỗ trợ 24/24, Bkav đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức cung cấp dịch vụ khiến việc cung cấp chữ ký số thực sự dễ dàng và dịch vụ kê khai thuế đã bùng nổ. Tính đến thời điểm hiện tại, nhờ sức mạnh về công nghệ cũng như truyền thống về hỗ trợ khách hàng, Bkav đã trở thành nhà cung cấp dẫn đầu trong thị trường chữ ký số”.

Bkav 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.