bo-1-thu-tuc-va-rut-gon-7-thu-tuc-hanh-chinh-thue
 Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 509/QĐ-BTC đồng ý phương án đơn giản hóa một số thủ tục trong lĩnh vực thuế. Theo đó, 7 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thực hiện tại cấp cục và chi cục sẽ được đơn giản hóa, 1 thủ tục sẽ được bãi bỏ.

Thông báo về hóa đơn không tiếp tục sử dụng

Thủ tục này sẽ được bãi bỏ vì cơ quan thuế đều đã kiểm soát được số hóa đơn không tiếp tục sử dụng do tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế, hoặc phát hành loại hóa đơn thay thế, hoặc mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng…

Ngoài ra, hàng quý tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh đều có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Do đó, cơ quan thuế hoàn toàn xác định được số hóa đơn không tiếp tục sử dụng của tổ chức, hộ, cá nhân.

Thủ tục báo cáo việc nhận in hóa đơn, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

Thủ tục này bỏ chỉ tiêu địa chỉ của tổ chức, cá nhân đặt in, sử dụng phần mềm tự in hóa đơn. Lý do là vì trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, mỗi tổ chức, cá nhân đều có đầy đủ thông tin về tên, mã số thuế, địa chỉ… do đó việc cung cấp địa chỉ của tổ chức, cá nhân đặt in, sử dụng phần mềm tự in hóa đơn trên biểu mẫu BC01/AC là không cần thiết.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Quyết định đã bãi bỏ chỉ tiêu về số hợp đồng và ngày hợp đồng trên biểu mẫu TB01/AC và TB02/AC. Lý do vì thông tin về số hợp đồng đặt in, ngày hợp đồng đặt in cơ quan thuế đã có thông tin tại Báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn (Biểu mẫu BC01/AC) của tổ chức nhận in hóa đơn. Theo đó, tại thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân yêu cầu khai các thông tin này là không cần thiết.

Thủ tục miễn, giảm thuế theo các hiệp định

Nội dung đơn giản hóa là bỏ giấy ủy quyền trong trường hợp người nộp thuế kê khai từ 2 lần trở lên và giấy ủy quyền còn hiệu lực. Lý do là vì các đối tượng cư trú là giáo viên, sinh viên… cơ bản đều cư trú trong thời gian nhiều năm. Vì vậy, việc mỗi lần kê khai phải sử dụng 1 giấy ủy quyền sẽ dẫn đến tốn kém và không hiệu quả.

Lược bớt chỉ tiêu khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với tờ khai 03/TNDN: bỏ chỉ tiêu [04]; [05]; đối với tờ khai 03-8/TNDN: bỏ chỉ tiêu [11], [12], [13], [14]. Lý do vì các thông tin theo chỉ tiêu nêu trên đã có trong cơ sở dữ liệu mã số thuế của cơ quan thuế, cơ quan thuế chỉ cần căn cứ theo mã số thuế sẽ truy cập được các thông tin này, do đó việc yêu cầu kê khai các chỉ tiêu nêu trên khi thực hiện thủ tục này là không cần thiết.

Bớt thủ tục khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Bỏ “bản chụp chứng nhận vốn góp”, quy định theo hướng mở rộng, cho phép doanh nghiệp lựa chọn nộp một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư/ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận góp vốn do doanh nghiệp lập.

Lý do bãi bỏ vì các giấy tờ nêu trên đều thể hiện số vốn góp của các chủ thể góp vốn, là cơ sở để cơ quan thuế xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng có phù hợp hay không. Do vậy để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cần quy định theo hướng lựa chọn nộp một trong các loại giấy tờ nêu trên.

Bớt thủ tục khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Bỏ các tài liệu chứng minh hãng vận tải nước ngoài khai thác tàu theo từng hình thức (hãng tàu vận tải nước ngoài sở hữu tàu; hàng vận tải nước ngoài thuê tàu trần, thuê tàu định hạn hoặc thuê tàu chuyến; hãng vận tải nước ngoài khai thác tàu dưới hình thức hoán đổi chỗ). Lý do bãi bỏ là để giảm bớt yêu cầu thành phần hồ sơ không thực sự cần thiết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải.

Riêng đối với các tờ khai: 01A/TNDN, 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156 sẽ được bãi bỏ./.

Nhật Minh

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.