bo-sung-them-doi-tuong-khong-chiu-thue-gtgt

Bộ Tài chính mới đây ban hành Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Quản lý thuế. Cục Thuế TP. Hà Nội đã tích cực phổ biến, hướng dẫn những điểm mới của thông tư này tới người nộp thuế trên địa bàn.

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi không chịu thuế GTGT

Thông tư 130 đã bổ sung thêm đối tượng không chịu thuế GTGT, gồm: Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật; dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng gồm: Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện (bao gồm cả tàu điện) theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh.

Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên không phải chịu thuế GTGT. Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến và có tổng trị giá từ tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên… cũng không phải chịu thuế GTGT.

Cũng theo Thông tư 130, việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng và giá thành sản xuất sản phẩm căn cứ vào quyết toán năm trước. Trường hợp doanh nghiệp (DN) mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư.

Bổ sung đối tượng được hoàn thuế

Theo hướng dẫn của Thông tư 130, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong kỳ (tháng/quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT sẽ được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, Thông tư 130 hướng dẫn, trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới tại địa bàn tỉnh, thành phố khác nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư; đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Sau khi bù trừ, nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế cho dự án đầu tư. Sau khi bù trừ, nếu số thuế đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo./.

Sửa đổi trường hợp được hoàn thuế

“Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các ban quản lý dự án, hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố khác nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì ban quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế”.  

PV

Theo TBTCO

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.