bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh

Câu hỏi:

Kính thưa Quý Cơ quan,

Chúng tôi, Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển VLL “Công ty”, là Công ty có mã số đăng ký kinh doanh số 0312935707 thành lập ngày 19 tháng 09 năm 2014, hoạt động chủ yếu lĩnh vực thương mại đèn, thiết bị điện dân dụng và công nghiệp. Đầu tháng 05 năm 2015, Hội đồng thành viên Công ty dự định mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc thuê lại đất hơn 2,000 m2 của một Doanh nghiệp tại khu vực Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích việc thuê lại diện tích đất trên nhằm cải tạo, xây dựng khu ẩm thực, vui chơi tại khu vực Quận 12. Ngoài ra, Công ty sẽ cho các Tổ chức/cá nhân thuê lại các ki-ốt để kinh doanh thực phẩm trong khuôn viên này (Thời hạn thuê từ 06 tháng đến 03 năm). Từ nhu cầu thực tế trên, Công ty mong muốn Quý sở hướng dẫn hoạt động kinh doanh như sau:

Thứ nhất, Công ty phải bắt buộc đăng ký ngành nghề Kinh Doanh Bất Động Sản hay không? Nếu bắt buộc thì Công ty phải đăng ký mức vốn pháp định là sáu (06) tỷ hay hai mươi (20) tỷ Việt Nam Đồng?

Thứ hai, sau khi đăng ký ngành nghề Kinh Doanh Bất Động Sản, Công ty phải bắt buộc công chứng các Hợp đồng thuê với các Tổ chức/Cá nhân thuê lại các ki-ốt kinh doanh thực phẩm hay không?

Trả lời:

1/ Căn cứ Điều 9 Luật doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp có nghĩa vụ: Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện.

2/ Trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh, căn cứ khoản 1 điều 7 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi và mã hóa theo ngành cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; đề nghị doanh nghiệp đăng ký ngành nghề dự kiến theo mã cấp 4 Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.Doanh nghiệp có thể tải mẫu trên tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn mục Đăng ký doanh nghiệp/Công ty TNHH… (doanh nghiệp chọn loại hình tương ứng). Các mẫu này đều có hướng dẫn cách kê khai.

3/ Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, “Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó”. Đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy phạm pháp luật hiện đang có hiệu lực thi hành.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.