can-bo-thue-di-cong-tac-nuoc-ngoai-phai-co-de-cuong
Theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng cục Thuế, việc cử cán bộ tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề cương rõ ràng, nội dung thiết thực, sự cần thiết của chuyến công tác phải gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn, lưu ý các đơn vị trong ngành về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài.

Theo hướng dẫn, khi đề xuất cử cán bộ tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề cương rõ ràng, nội dung thiết thực, sự cần thiết của chuyến công tác phải gắn với nhiệm vụ của đơn vị, số lượng, thành phần tham gia phải phù hợp tính chất, nội dung công việc, đảm bảo đúng người, đúng việc và thực sự cần thiết; thời gian phải hợp lý và chi phí tiết kiệm.

Khi cán bộ có nhu cầu đi nước ngoài giải quyết việc riêng, cán bộ phải có Đơn xin đi nước ngoài ký trực tiếp theo mẫu. Căn cứ Đơn xin đi nước ngoài của cán bộ, đơn vị nơi cán bộ đang công tác có Tờ trình (theo mẫu, qua bộ phận tổ chức) để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đơn xin đi nước ngoài của Phó Cục trưởng Cục Thuế sau khi được Cục trưởng Cục Thuế phê duyệt, đề nghị Cục Thuế gửi Tổng cục Thuế 01 bản để lưu, theo dõi hồ sơ cán bộ.

Việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 2825/QĐ-BTC ngày 18/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức Bộ Tài chính và các quy định, hướng dẫn liên quan khác.

Khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài, cán bộ mang theo quyết định đến đơn vị quản lý hộ chiếu làm thủ tục giao nhận hộ chiếu; nộp lại hộ chiếu cho bộ phận quản lý hộ chiếu của đơn vị sau 05 ngày làm việc kể từ khi về nước sau khi đã hoàn thành chuyến công tác.

Hồng Quyên

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.