xac-dinh-so-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-phai-nop-hang-quy

Câu hỏi:

Công ty từ trước tới nay vẫn  nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp quý theo số thuế Thu nhập doanh nghiệp khai trên tờ khai tạm nộp hàng quý. Được biết Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 151 có hiệu lực từ ngày 15/11/2014 và có quy định là Doanh nghiệp không phải khai tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp  tạm tính quý. Vậy cho hỏi, Công ty phải căn cứ vào đâu để xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp hàng quý?

Trả lời:

Căn cứ Điều 17 Thông tư số 151 ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định đối với việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý như sau: “Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý”

Như vậy, mặc dù quy định không phải nộp tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý nhưng Doanh nghiệp vẫn phải căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của mình để xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải tạm nộp hàng quý.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.