cap-so-bhxh-bhyt-qua-mang-tu-1-7-2016

Đây là nội dung chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn 1258/BHXH-QLT ngày 13/5/2016 về việc triển khai thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, ngoài cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN đồng thời giảm số giờ giao dịch với cơ quan BHXH bằng giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố và các Đại lý thu BHXH, BHYT tiến hành giao dịch điện tử như sau:

– Đối với các đơn vị đã giao dịch hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng điện tử thì các hồ sơ giấy liên quan kèm theo thực hiện giao nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính được cơ quan BHXH trả cước phí.

– Đối với đơn vị đến thời điểm hiện nay chưa giao dịch điện tử với cơ quan BHXH: trước mắt cơ quan BHXH tiếp tục nhận hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT qua dịch vụ bưu chính đến hết 30/6/2016.

Đảm bảo từ 01/07/2016, 100% đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện giao dịch điện tử trên lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ số đường dây nóng theo thông báo số 1639/TB-BHXH ngày 27/05/2015 để được hỗ trợ.

Mời các bạn xem thêm:

Cách tra cứu thông tin BHXH mới nhất

Người lao động được quyền giữ sổ BHXH

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.