che-do-bao-hiem-that-nghiep

Câu hỏi:

Xin chào anh/chị, cho em hỏi em đóng Bảo hiểm thất nghiệp ở công ty cũ và được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 6 tháng nhưng em mới đi lấy được 3 tháng, cách đây 5 tháng rồi, còn 3 thàng nữa em chưa lấy, vì trong thời gian qua em cũng chưa tìm được việc. Vậy cho em hỏi bây giờ còn 3 tháng đó em có được lãnh nữa không?

Câu trả lời:

Xin chào bạn!

Muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bạn phải đến TT Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Nếu bạn không đến thông báo tìm kiếm việc làm theo quy định thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp. Trường hợp bạn vẫn còn trong khoảng thời gian hưởng thất nghiệp theo quy định và tiếp tục thực hiện thông báo hàng tháng theo đúng quy định với TT Giới thiệu việc làm thì được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.