chinh-sach-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-ho-ca-nhan-cho-thue-tai-san

Câu hỏi:

Cá nhân tôi có nhà cho doanh nghiệp thuê, cả năm doanh thu cho thuê nhà này là 100 triệu trở xuống thì tôi phải đóng những loại thuế gì?

Trả lời:

Theo Công văn 2466/TCT-TNCN: Chính sách thuế TNCN đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản:

Ngày 30/6/2014 Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 2466/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản.

Theo đó nếu hộ, cá nhân không kinh doanh có doanh thu cho thuê tài sản từ 100 triệu trở xuống thì:

– Thuế GTGT: vẫn thực hiện theo Công văn 2270/TCT-CS ngày 18/6/2014 của Tổng cục Thuế, cụ thể: Sẽ không chịu thuế GTGT, Cục Thuế sẽ không cấp hóa đơn lẻ mà DN thực hiện lập Bảng kê 01/TNDN kèm theo Hợp đồng thuê + Chứng từ thanh toán để đưa vào chi phí tính thuế TNDN.

– Thuế TNCN: Theo điều 22 TT156 thì trường hợp hộ, cá nhân có tài sản cho thuê được tính giảm trừ gia cảnh = 9tr/người/tháng x 12 tháng = 108 triêu/năm => Nếu doanh thu cho thuê từ 100tr trở xuống thì Doanh nghiệp không phải khấu trừ thuế TNCN tại nguồn và Cơ quan thuế cũng không thu thuế TNCN. Theo CV này thì trường hợp Cơ quan Thuế đã thu thuế TNCN, hoặc DN đã khấu trừ tại nguồn 10% thì xem xét hoàn thuế nếu cá nhân yêu cầu quyết toán thuế TNCN, hoàn thuế.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.