cho-thue-nha-tro-dong-thue-tncn-0.02
 
Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn và ngắn hạn cho học sinh, sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự khác sẽ bị áp thuế thu nhập cá nhân 2%.

Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 615/TCT-TNCN hướng dẫn Cục Thuế các địa phương về tỷ lệ thuế trên doanh thu đối với dịch vụ lưu trú, cho thuê tài sản, nhằm áp dụng thống nhất thuế suất đối với hai lĩnh vực trên.

Cụ thể theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, dịch vụ lưu trú áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân 2% bao gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn ngày cho khách du lịch, khách vãng lai; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn và ngắn hạn cho học sinh, sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự khác.

Hoạt động cho thuê tài sản áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân 5% gồm: cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi trừ dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Theo đó, thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với dịch vụ lưu trú là 2%, cho thuê tài sản là 5%.

Đầu tháng 2/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Do đó trong thời gian chưa ban hành Thông tư hướng dẫn, trên cơ sở hướng dẫn tại Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, Tổng cục Thuế hướng dẫn như trên nhằm áp dụng thống nhất thuế suất đối với 2 lĩnh vực trên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

H.L

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.