chot-so-bao-hiem-xa-hoi
Câu hỏi:
Tôi là người lao động có ký kết hợp đồng lao động vô thời hạn với 1 Tổng Công ty nhà nước. Sau đó tôi được điều động sang làm Phó Giám đốc cho 1 Công ty Liên doanh trong đó có vốn góp của Tổng Công ty. Theo quyết định điều động, lương và các khoản phụ cấp khác của tôi do Công ty Liên doanh chi trả và Công ty Liên doanh đã ký kết 1 hợp đồng lao động vô thời hạn với tôi. Sổ bảo hiểm xã hội của tôi đã được chốt thời gian cho đến ngày chuyển sang Liên doanh. Xin được hỏi như vậy, có nghĩa là Tổng Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với tôi phải không ?
Trả lời:     
Theo quy định tại Điều 19 và Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 39 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Đối với các trường hợp người lao động di chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT; ngừng việc, chuyển công tác, nghỉ hưởng chế độ BHXH, BHTN,…. thì đơn vị sử dụng lao động phải lập hồ sơ báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH (chốt sổ) nộp cho cơ quan BHXH để giải quyết cho người lao động.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.