chung-chi-hanh-nghe-ke-toan

Câu hỏi:

Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân tại địa phương, công ty tôi vừa mới được đội quản lý thị trường đến kiểm tra hóa đơn sổ sách… họ nói tôi không có chứng chỉ hành nghề kế toán, tôi và công ty tôi làm việc đều sẽ bị phạt (khá nhiều tiền). Tôi muốn hỏi về chứng chỉ hành nghề kế toán, những trường hợp nào thì phải có chứng chỉ hành nghề kế toán? trường hợp học chuyên ngành kế toán như tôi chỉ làm việc tại 1 công ty thì có phải có chứng chỉ hành nghề kế toán hay không? tôi rất mong nhận được câu trả lời của cơ quan chuyên trách có thẩm quyền về các quy định này. Tôi xin trân thành cảm ơn!

Trả lời:  

Theo Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 quy định và hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán như sau:

– Hàng năm, doanh nghiệp dịch vụ kế toán và các doanh nghiệp khác có cung cấp dịch vụ kế toán (gọi chung là doanh nghiệp dịch vụ kế toán) phải đăng ký danh sách người hành nghề kế toán; cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán phải đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính hoặc Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính uỷ quyền (sau đây gọi tắt là Hội nghề nghiệp).

– Doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được quyền cung cấp dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và có xác nhận của Hội nghề nghiệp theo quy định tại điểm nói trên. Cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và được Hội nghề nghiệp xác nhận được gọi chung là cá nhân hành nghề kế toán. Cá nhân hành nghề kế toán và người đăng ký hành nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán gọi chung là người hành nghề kế toán.

– Khi cung cấp dịch vụ, người hành nghề kế toán phải xuất trình Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp. Khi ký tên trong các tài liệu liên quan đến dịch vụ cung cấp, người hành nghề kế toán phải ghi rõ họ, tên và số Chứng chỉ hành nghề kế toán.

– Trường hợp người hành nghề kế toán vi phạm pháp luật hoặc vi phạm kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp sẽ bị xử lý theo pháp luật và bị xoá tên trong danh sách đăng ký hành nghề.

– Doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán nhưng không đăng ký hành nghề hoặc không thực hiện đúng các quy định tại Thông tư này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Như vậy, trường hợp của Quý Công ty không nói rõ chức năng kinh doanh, nên không xác định được việc Quý Công ty bị phạt có đúng hay không.

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.