chung-chi-ke-toan-truong

Câu hỏi:

Tôi đang là phụ trách kế toán trường công lập đã 4 năm, Tôi đã học và có chứng chỉ kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước. Xin hỏi chứng chỉ kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước có khác với chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp hay không, có được dùng để bổ nhiệm kế toán trưởng không. Trân trọng.

Trả lời:

Căn cứ Điều 10 Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng quy định nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng, gồm:

– Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước).

– Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã (gọi chung là kế toán doanh nghiệp).

Theo đó, chỉ có 2 loại chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng là chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng nhà nước (không có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp riêng) và chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng là 1 trong những điều kiện để được bổ nhiệm kế toán trưởng tại đơn vị (theo quy định tại Khoản 2, Điều 53- Luật Kế toán).

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.