chung-chi-nganh-nghe-dich-vu-ke-toan

Câu hỏi:

Hiện nay, tôi nghe nói thành lập ngành nghề Dịch vụ Kế toán phải có Chứng chỉ Kế toán ? Tôi được biết từ ngày Luật Kế toán có hiệu lực đến nay chưa thấy nơi nào tổ chức thi lấy chứng chỉ, vậy bây giờ làm sao đây ? ngành nghề TƯ VẤN VỀ THUẾ có bị điều chỉnh theo pháp luật về Kế toán không ? Tôi có thể đăng ký tạm thời ngành chuyên ghi chép sổ sách kế toán theo sự chỉ đạo của kế toán trưởng được không ? Cảm ơn!  

Trả lời:

– Căn cứ Điều 43 – Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh thì làm kế toán, tư vấn tài chính và kê khai thuế thuộc nội dung dịch vụ kế toán. – Căn cứ Điều 41 – Nghị định này thì doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định này. – Căn cứ Điều 40 – Nghị định này thì cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là Bộ Tài chính hoặc tổ chức nghề nghiệp kế toán được Bộ Tài chính ủy quyền. Như vậy, để đăng ký kinh doanh các ngành nghề này, cần có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đề nghị quý ông (bà ) nghiên cứu các Điều trên để thực hiện theo quy định của pháp luật.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.