chuyen-doi-co-dong-cong-ty

Câu hỏi:

Công ty tôi thành lâp năm 2007 là công ty TNHH hai thành viên, tháng 9 năm 2012 chuyển đổi thành công ty cổ phần, nay tôi muốn bổ sung thêm cổ đông vào công ty, nhưng nộp hồ sơ lên sở kế hoạch đầu tư, cán bộ sở kế hoạch trả lời:

1. Quá 3 năm thì không được chuyển đổi cổ đông ( nhưng tôi thấy chưa đủ 3 năm).

2. Trên giấy phép kinh doanh không ghi ngày chuyển đổi lên công ty cổ phần thì tính từ ngày thành lập công ty TNHH ghi trên giấy ĐKKD do phòng ĐKKD ghi,mà sao lại bắt doanh nghiệp phải chịu lỗi mà không nhận hồ sơ của doanh nghiệp?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn trên, Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ đông trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện (lưu ý, quy định tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không phải từ ngày chuyển đổi loại hình của công ty)

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.