co-duoc-khau-tru-khi-thanh-toan-bang-tien-mat-tren-20trieu

Câu hỏi: 

Công ty chuyển tiền trả cho khách hàng với những hóa đơn trên 20 triệu bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của khách hàng thì được xem là hợp lý và được khấu trừ thuế phải không? Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì hạch toán như thế nào?

Trả lời:

Đại lý thuế VTAX xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC Điều 15 Khoản 2 và khoản 3 quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“…

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành …”

Như vậy trường hợp của bạn dùng tiền mặt để chuyển vào tài khoản của khách hàng thì không được xem là thanh toán không dùng tiền mặt và không được khấu trừ thuế.

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước được hạch toán như sau:.

Nợ TK 333

Có TK 111, 112.

Mời các bạn xem thêm: 

Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính mới nhất

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo luật mới nhất

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.