nhung-loai-thue-cong-ty-phai-chiu

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi đóng tại Khu chế xuất nằm ở quận 7 TP. Hồ Chí Minh và hiện đang hoạt động xuất khẩu 100%, không phải chịu bất kỳ một khoản thuế đặc biệt nào. Công ty sản xuất mặt hàng đồ chơi bằng vải, nguyên liệu mua tại Việt Nam không phải chịu thuế GTGT và khi nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài không phải chịu thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, trong tương lai Công ty chúng tôi có ý định bán hàng tiêu thụ tại Việt Nam thì Công ty phải chịu những loại thuế gì và thuế suất bao nhiêu?

Câu trả lời:

Tại Khoản 20 Mục II Phần A Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“20. ….

Hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”

Căn cứ hướng dẫn trên, hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa doanh nghiệp thuộc khu chế xuất (doanh nghiệp khu phi thuế quan) với nước ngoài hoặc với các khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa cho người mua là tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (không phải doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) thì người mua hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định (và thuế nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB). Doanh nghiệp chế xuất thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định đối với phần thu nhập từ bán hàng hóa cho người mua là tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (không phải doanh nghiệp trong khu phi thuế quan).

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.