vtax-tham-du-dai-hoi-clb-dai-ly-thue1

Sáng ngày 06/06/2015, tại Trung tâm hội nghị Đông Hồ, CLB Đại lý Thuế TP.HCM (CLB) đã chính thức ra mắt. Đại hội CLB lần thứ nhất – Nhiệm kỳ 2015-2020 thống nhất bầu ra Ban chủ nhiệm gồm 5 vị, Ông Nguyễn Đức Nghĩa được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm CLB. Đại Lý Thuế VTAX vinh dự là thành viên sáng lập CLB Đại Lý Thuế TP HCM.

CLB Đại Lý Thuế TP HCM được thành lập theo quyết định số 12/QĐ.HH của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM ngày 17/03/2015 nhằm tập hợp, đoàn kết các cá nhân và doanh nghiệp cùng nghề Đại lý thuế và Tư vấn thuế để trở thành một khối vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Tổ chức các hoạt động nhẳm duy trì, phát triển và nâng cao trình độ, chất lượng dịch vụ Đại lý Thuế và Tư vấn thuế; chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, mạng lưới xúc tiến thương mại và kinh nghiệm thực tiễn phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, cá nhân thành viên. Hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công việc; phản ảnh những kiến nghị của hội viên đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuế. Cùng nhau xây dựng và bảo vệ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nhằm phát triển ngành nghề bền vững.

vtax-tham-du-dai-hoi-clb-dai-ly-thue2

       Bà Đ.T.N.Anh – TGĐ Đại Lý Thuế VTAX (thứ 2 từ trái sang) vinh dự nhận kỷ niệm chương từ CLB 

CLB phấn đấu trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, uy tín, đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp hội viên trong các vần đề về thực thi chính sách, chế độ thuế; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo qui định của pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các chế độ, chính sách mới ban hành về tài chính và thuế. Tổng kết kinh nghiệm và phổ biến phương pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Thông báo các thông tin khoa học về tài chính và thuế ở trong nước và nước ngoài. Tham gia vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách do cơ quan nhà nước ban hành có liên quan đến lĩnh vực tài chính, thuế khi được yêu cầu.

Định kỳ tổ chức đào tạo, huấn luyện, cập nhật chính sách thuế cho hội viên và hội viên Hiệp Hội; Soạn thảo hoặc trợ giúp doanh nghiệp Đại lý Thuế soạn thảo các quy trình, tài liệu đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ thuế phù hợp với quy định của pháp luật. Tổ chức hội thảo, giao lưu giữa những người làm nghề kế toán và thuế của các đơn vị, doanh nghiệp, các ngành, địa phương; giữa cán bộ thực hành với cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, góp phần hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau,  đặt quan hệ hợp tác, hỗ trợ nhau nâng cao trình độ nghiệp vụ tài chính, kế toán và thuế.

Xúc tiến quan hệ hợp tác, tham gia các diễn đàn, hội thảo, các hoạt động liên quan Đại lý Thuế ở trong nước và nước ngoài. Tổ chức và tham gia tổ chức kiểm tra chất lượng hoạt động dịch vụ của hội viên và các cuộc kiểm tra theo yêu cầu của Hiệp Hội và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.