dang-ky-mau-dau

Câu hỏi

Công ty em là Công ty TNHH MTV có 100% vốn nước ngoài được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp ngày 5/6/2015. Hôm nay em lên Sở KHĐT để đăng ký sử dụng mẫu dấu cho Công ty thì được hướng dẫn là phải tách thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì mới được đăng ký sử dụng mẫu dấu, vậy cho em hỏi là hồ sơ tách là gồm những giấy tờ gì ạ?

Trả lời

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký cấp đổi sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.