dang-ky-thay-doi-co-dong-sang-lap

Câu hỏi:

Công ty tôi thành lập năm 2008. Nay tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ lên 3 tỷ đồng. Công ty đã làm xong thủ tục và nhận được giấy đăng ký kinh doanh mới. Nhưng ở phần danh sách cổ đông sáng lập Giấy đăng ký kinh doanh mới vẫn ghi theo giá trị và tỉ lệ cổ phần cũ với số là 2 tỷ. Tôi có hỏi thì được Tổ tiếp DN trả lời: Công ty CP thành lập quá 3 năm thì không sửa lại Danh sách cổ đông sáng lập. Nay tôi cần Sở KH ĐT trả lời bằng văn bản để trình cho Hội đồng quản trị thì tôi cần phải làm gì?

Trả lời: 

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn trên, Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ đông trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi các thông tin về cổ đông của công ty được thể hiện tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Do đó, đối với nội dung thay đổi cổ đông của công ty, đề nghị doanh nghiệp ghi nhận tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu trả lời bằng văn bản, đề nghị doanh nghiệp có văn bản hỏi gửi đến Văn phòng Sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.