truoc-khi-het-thoi-han-thai-san-co-phai-dong-bhxh-khong

Câu hỏi:

Xin cho hỏi, tôi được nghỉ thai sản 6 tháng, nhưng vì tính chất công việc của công ty 4 tháng tôi đã đi làm lại, trong 2 tháng đi làm tôi vẫn hưởng chế độ thai sản, vậy trong 2 tháng đó tôi có cần đóng BHXH không?

Câu trả lời:

Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì không phải đóng BHXH nhưng thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH. Do đó, trường hợp bạn đi làm sớm trước khi hết chế độ thai sản thì không phải đóng BHXH.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.