banner-dich-vu-ke-toan-ke-khai-thuehoach-toan-so-sach-quyet-toan-thue

Đại lý thuế VTAX cung cấp các dịch vụ hoạch toán, in (viết) sổ sách kế toán, quyết toán thuế .

Nội dung gồm:

1.Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng

+ Lập phiếu thu, phiếu chi

+ Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

+ Sổ nhật ký, sổ cái chi tiết các tài khoản

+ Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng

+ Các sổ theo dõi chi tiết như: sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn…

2.Thực hiện quyết toán thuế hàng năm

+ Quyết toán thuế TNCN, TNDN hàng năm bằng phần mềm kê khai thuế mã vạch 2 chiều (phần mềm HTKK)

+ Báo cáo tài chính năm gồm Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Liên hệ ngay với Đại Lý Thuế VTAX để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Mời các bạn xem thêm các dịch vụ khác tại Đại Lý Thuế VTAX  

 Thành lập doanh nghiệp, công ty

Thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Hồ sơ pháp lý ban đầu, kê khai báo cáo thuế, điều chỉnh tờ khai thuế

Dịch vụ kế toán thuế, đại lý thuế trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế, đại lý thuế trọn gói chuyên nghiệp

Khai thuế cho văn phòng đại diện

Lao động, thang bảng lương, BHXH, BHYT, BHTN

Thẻ ABTC, thẻ tạm trú, giấy phép lao động

Mã số, mã vạch, công bố chất lượng sản phẩm, an toàn VSTP

Sở hữu trí tuệ

In hóa đơn GTGT, chữ ký số, khắc dấu

Giấy phép kinh doanh vận tải