dieu-chinh-luong-huu-va-tro-cap-bhxh-hang-thang

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 3220/BHXH-CSXH về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 55/2016/NĐ-CP. Theo đó:

– Lương hưu với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015, nếu có mức hưởng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thì từ ngày 01/01/2016 được điều chỉnh như sau:

+ Người có mức hưởng từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống được điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng.

+ Người có mức hưởng trên 1.750.000 đồng/tháng được điều chỉnh thành 2.000.000 đồng/tháng.

– Trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã là người đang hưởng trước ngày 01/01/2015, nếu có mức hưởng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thì từ ngày 01/01/2016 được điều chỉnh như sau:

+ Người có mức hưởng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống được điều chỉnh tăng thêm 150.000 đồng/tháng.

+ Người có mức hưởng trên 1.850.000 đồng/tháng được điều chỉnh thành 2.000.000 đồng/tháng.

– Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ ngày 01/5/2016 đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ trước ngày 01/5/2016 = Mức hưởng của tháng 4/2016 x 1,0522.

Theo thư viện pháp luật 

Mời các bạn xem thêm:

Điểm nổi bật của Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế

Kê khai thuế bằng ứng dụng mới kể từ ngày 13/08/2016

Một số quy định của Nghị định 100/2016/NĐ-CP có lợi cho doanh nghiệp

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.