ma-nganh-dang-ky-kinh-doanh

Câu hỏi:

Em muốn hỏi về cách ghi mã ngành đăng ký kinh doanh?

Câu trả lời:

Chúng tôi xin phúc đáp câu hỏi của Ông (Bà) như sau:

Phòng Ðăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh như sau:

Trường hợp thành lập mới doanh nghiệp hoặc đăng ký bổ sung ngành:

Doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh theo ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành nghề chi tiết hơn ngành nghề cấp bốn thì có thể ghi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề cấp bốn đã chọn và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành nghề chi tiết đã ghi.

Trân trọng.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.