giam-thue-nhieu-mat-hang-nhap-khau-tu-lao

Theo Thông tư 216/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam – Lào, từ ngày 14/2, nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Lào sẽ giảm thuế đến 50%.

Thông tư 216/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA (Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN)

Đối với hàng hóa quy định tại danh mục này không thuộc Biểu thuế ATIGA thì áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Biểu thuế MFN) ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC (đối với hàng hóa nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan kể từ ngày 3/10/2015 đến ngày 31/12/2015 thì mức thuế suất MFN thực hiện theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC).

Thông tư cũng quy định, trường hợp mức thuế suất quy định tại Biểu thuế ATIGA cao hơn mức thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN.

Các loại hàng hóa nằm trong trong danh mục giảm thuế gồm: Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín; lúa gạo; đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn.

Đồng thời, thông tư 216 quy định hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Có tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 3/10/2015; được nhập khẩu và vận chuyển thẳng từ Lào vào Việt Nam, đáp ứng các quy định của Thỏa thuận về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam – Lào và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của nước Lào cấp.

Riêng lượng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định nhưng vẫn nằm trong tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu do Bộ Công Thương công bố và đáp ứng các điều kiện quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về hạn ngạch thuế quan thì phần vượt áp dụng mức thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN.

Trường hợp lượng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định và vượt tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu do Bộ Công Thương công bố hoặc không đảm bảo các điều kiện quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về hạn ngạch thuế quan thì phần vượt áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch đối với lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá quy định tại Thông tư số 80/2014/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/2/2016 đến ngày 3/10/2020.

Theo VPG

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.