gop-von-thanh-lap-doanh-nghiep

Câu hỏi:

Chào Quý cơ quan,

Xinh cho tôi hỏi, trường hợp Công ty TNHH MTV do tổ chức là chủ sở hữu, nếu chủ sở hữu góp vốn không đúng ngày đã đăng ký khi kinh doanh, nhưng vẫn còn trong thời hạn 90 ngày theo Luật doanh nghiệp, thì có phải làm thủ tục thông báo thay đổi ngày góp vốn không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:  

Theo điều 74 luật doanh nghiệp 2014 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 thì “. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.”

Trân trọng.

Mời các bạn xem thêm:

Có cần cập nhật thông tin chi nhánh vào giấy phép ĐKKD? 

Thay đổi thành viên cổ đông công ty Cổ phần

Mẫu giấy đăng ký kinh doanh

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.