hoach-toan-von-gop-cong-ty-tnhh

Câu hỏi:

Theo hướng dẫn của TT200, thì vốn góp của chủ sở hữu hạch toán vào 4111, riêng đối với công ty cổ phần, tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu có 2 tài khoản cấp 3: 41111 và 41112. Thế nhưng với Công ty TNHH thì không có cổ phần, mà hạch toán trực tiếp vào 4111 thì là tài khoản mẹ, các phần mềm kế toán không cho phép hạch toán vào tài khoản mẹ. Nhưng theo TT 200 thì chúng tôi cũng không được mở thêm tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 nếu danh mục tài khoản đã quy định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3. Vậy chúng tôi phải hạch toán vốn góp của thành viên góp vốn Công ty TNHH vào tài khoản nào?

Trả lời:

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tài khoản 4111 – vốn góp của chủ sở hữu: tài khoản này phản ánh khoản vốn thực đã đầu tư của chủ sở hữu theo điều lệ công ty của các chủ sở hữu vốn. Vì vậy đối với khoản vốn góp của thành viên góp vốn Công ty TNHH hạch toán vào TK 4111.

Công ty có thể chỉnh sửa lại phần mềm kế toán để phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty.

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.