he-thong-tai-khoan-ke-toan-noi-bo

Câu hỏi:

Công ty em là công ty liên doanh nước ngoài mới thành lập, trong đó nước ngoài chiếm 51% và bên Việt Nam chiếm 49%. Bên nước ngoài chịu trách nhiệm điều hành công ty liên doanh và họ sử dụng phần mềm SAP và hệ thống danh mục tài khoản kế toán nội bộ cho tất cả công ty của họ trên toàn cầu. Em xin được hỏi công ty liên doanh có thể đăng ký sử dụng hệ thống tài khoản kế toán nội bộ (mà không sử dụng theo quy định về danh mục tài khoản của nhà nước Việt Nam) có được không?

Trả lời: 

Điều 24 – Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán của Luật Kế toán quy định:

1. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng ở đơn vị.

  1. Đơn vị kế toán được chi tiết các tài khoản kế toán đã chọn phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị

Theo quy định trên Công ty phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định để áp dụng.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.