ho-tro-ca-nhan-quyet-toan-thue-tncn

Tổng cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan thuế địa phương yêu cầu tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế (NNT) là các cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua đã có những hoạt động cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính thuế tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT). Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp đã tích cực chủ động triển khai hoạt động hỗ trợ (tuyên truyền, tập huấn, đối thoại…) đối với NNT.

Chủ động tuyên truyền, hỗ trợ

Tuy nhiên, do đặc thù của khai quyết toán thuế TNCN, ngoài các đối tượng là các doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế điện tử (như đối với thuế TNDN- cả nước đã có 97% DN khai thuế điện tử), còn có các cá nhân trực tiếp đến quyết toán tại cơ quan thuế. Điều này đòi hỏi cơ quan thuế phải có các biện pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là đã là những ngày cuối cùng so với hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN (31/3/2015).

Tổng cục Thuế yêu cầu ngoài các biện pháp chủ động tuyên truyền, bố trí nơi chốn để phục vụ, công bố đường dây nóng, giải quyết vướng mắc trực tiếp…, đối với địa phương có nhiều người nước ngoài đến quyết toán thuế trực tiếp nộp hồ sơ, cơ quan thuế cần có bộ phận hỗ trợ riêng.

Cơ quan thuế cử cán bộ thuế trực tiếp đến các doanh nghiệp dự kiến có lượng lớn cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp hoặc trực tiếp quyết toán, để hỗ trợ hướng dẫn chính sách, về ủy quyền, tổ chức tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế.

Cơ quan thuế bố trí người làm việc cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, thông tin cho NNT biết để được hỗ trợ…

Tháo gỡ về chính sách

Đối với cá nhân nộp thừa thuế TNCN theo quyết toán, nếu không có yêu cầu hoàn thuế thì hướng dẫn để bù trừ vào kỳ nộp thuế sau. Nếu cá nhân có nhu cầu hoàn thuế, cơ quan thuế thực hiện quy định hiện hành để không phạt chậm nộp thuế, nếu NNT nộp hồ sơ quyết toán thuế sau ngày 31/3 (hạn cuối).

Đối với người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh, cơ quan thuế thực hiện giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc, khi quyết toán thuế TNCN 2014, kể cả trong trường hợp người đó chưa được cấp mã số thuế.

Cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp cơ quan thuế đã hạch toán nghĩa vụ quyết toán thuế của cá nhân vào ứng dụng quản lý của ngành thì không được trả lại hồ sơ quyết toán thuế và có trách nhiệm xử lý hồ sơ theo quy định.

Trường hợp NNT bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho NNT) thì có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập) để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm. Cơ quan thuế sẽ đối chiếu các chứng từ đó với thông tin trên hệ thống dữ liệu của ngành và một số tài liệu liên quan khác, khi thực hiện hoàn thuế, quyết toán thuế cho NNT.

Thanh Bình

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.