hoan-thue-gtgt-cho-nguoi-nuoc-ngoai-khong-xuat-canh

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 8724/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý trường hợp người nước ngoài đã được hoàn thuế giá trị gia tăng nhưng không xuất cảnh trở lại nội địa.

Theo đó, người nước ngoài đã được hoàn thuế GTGT nhưng không xuất cảnh vì lý do nào đó thì xử lý như sau: Cơ quan Hải quan hướng dẫn người nước ngoài xuất trình hàng hóa, chứng từ chi tiền hoàn thuế GTGT do ngân hàng phát hành (nếu có).

Trường hợp người nước ngoài có mang theo hàng hóa đã được ngân hàng thương mại hoàn thuế GTGT, cơ quan hải quan hướng dẫn người nước ngoài có thể lựa chọn một trong hai cách xử lý sau:

Thứ nhất, người nước ngoài gửi lại hàng hóa cho cơ quan hải quan: Cơ quan hải quan lập biên bản chứng nhận (2 bản), giao cho người nước ngoài 1 bản và tạm giữ hàng hóa đã được ngân hàng thương mại hoàn trả tiền thuế GTGT; hướng dẫn, giải thích cho người nước ngoài biết khi người nước ngoài tiếp tục xuất cảnh thì thông báo trước cho cơ quan hải quan trước 24 giờ trước khi xuất cảnh; khi xuất cảnh thì xuất trình cho cơ quan hải quan biên bản chứng nhận do cơ quan hải quan lập để nhận lại hàng hóa đang được cơ quan hải quan tạm giữ. Sau khi người nước ngoài nhận lại hàng hóa do cơ quan hải quan tạm giữ, cơ quan hải quan hướng dẫn, giám sát người nước ngoài vào khu vực cách ly.

Thứ hai, người nước ngoài mang hàng hóa đã được hoàn thuế GTGT theo người: Cơ quan Hải quan hướng dẫn người nước ngoài cùng đến quầy của ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT đã thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài để phối hợp xử lý.

Ngân hàng thương mại thực hiện thu lại tiền đã hoàn cho người nước ngoài; thu lại chứng từ chi tiền hoàn thuế (nếu có); gạch bỏ chữ ký, dấu xác nhận đã thanh toán tiền hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài của ngân hàng thương mại trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và trả lại toàn bộ hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài; không thực hiện trích tiền phí hoàn thuế 15% trên tổng số hàng hóa đủ điều kiện hoàn thuế của khách nước ngoài vừa thu lại tiền hoàn thuế.

Trường hợp người nước ngoài sau đó xuất cảnh, tiếp tục sử dụng hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT mà cơ quan hải quan đã gạch bỏ dấu “Đồng ý hoàn thuế”, ngân hàng thương mại gạch bỏ chữ ký, dấu xác nhận đã thanh toán tiền hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài đủ vẫn được hoàn thuế GTGT trong trường hợp hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian 60 (sáu mươi) ngày tính đến ngày người nước ngoài thực xuất cảnh. Thủ tục hoàn thuế quy định tại Điều 19, Điều 20 Thông tư số 72/2014/TT-BTC./.

Khánh Huyền

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.