hoan-thue-gtgt-dau-vao

Câu hỏi: 

Công ty tôi thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu. Trong tháng 2/2015 công ty có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất, nhập khẩu chưa được khấu trừ là 250 triệu đồng, vậy xin hỏi công ty tôi có được hoàn toàn bộ số thuế 250 triệu đồng tiền thuế đầu vào không?

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau: Tại điểm b, khoản 12, điều 1 thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có quy định “Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.”

Căn cứ quy định nêu trên, số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu của công ty bạn là 250 triệu đồng < 300 triệu đồng, do vậy công ty bạn không đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số tiền thuế GTGT đầu vào 250 triệu đồng sẽ được được khấu trừ vào tháng tiếp theo.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.