hoi-dap-ve-thue-gia-tri-gia-tang

Câu hỏi:

Ngày 25/11/2014 tôi có ký hợp đồng mua 03 máy cày nhưng đến ngày 20/1/2015 bên bán hàng mới xuất hóa đơn và bàn giao máy cho tôi. Xin hỏi đối với trường hợp này, máy cày tôi mua có phải chịu thuế giá trị gia tăng không không?

Trả lời:

Tại điểm 2, Điều 4 Thông tư số 26 năm 2015 của Bộ Tài chính thì đối với hợp đồng mua máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ký trước ngày 1/1/2015 nhưng thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụngsau ngày 1/1/2015 thì vẫn được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, trường hợp bạn ký hợp đồng mua máy cày là loại máy móc phục vụ cho nông nghiệp trước ngày 1/1/2015 nhưng đến 20/1/2015 bạn mới được bên bán bàn giao máy để sử dụng thì máy cày này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.