hoi-ve-thue-gia-tri-gia-tang

Câu hỏi:

Công ty gia công hàng xuất khẩu và đã hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng với số hàng hóa đã xuất khẩu. Khách hàng trả lại một số hàng hóa đã xuất khẩu do bị lỗi. Công ty đã làm thủ tục nhập khẩu lại lô hàng này để sửa lại hàng và sau đó sẽ tái xuất khẩu lại lô hàng này

Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC quy định: “Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Vậy công ty có phải nộp lại số thuế GTGT đầu vào đã hoàn tương ứng với số hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại không? (Công ty TNHH Universal Candle VN)

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 15, Điều 16, khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; khoản 4 Điều 2 Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 và Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và Công văn số 2354/TCT-KK ngày 23/6/2014 của Tổng cục Thuế thì Công ty sẽ bị phải nộp lại số thuế GTGT đã hoàn của lô hàng xuất khẩu bị khách hàng trả lại.

Nếu Công ty lập thủ tục đúng quy định tại Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên và chứng minh được lô hàng bị trả lại đã thực tái xuất thì sẽ được hoàn số thuế GTGT bị thu hồi này theo quy định.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.