huong-dan-cong-viec-ke-toan-ban-hang

Kế toán bán hàng

Ghi chép tất cả những nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn bán hàng: bạn phải ghi sổ chi tiết doanh thu, thuế GTGT phải nộp, ghi sổ chi tiết hàng hoá, thành phẩm xuất bán,…Định kỳ làm báo cáo bán hàng theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

1. Vai trò của kế toán bán hàng

Kế toán bàn hàng có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp và còn cả toàn kinh tế quốc dân. Đối với bản thân doanh nghiệp có bán hàng mới có thu nhập để bù đắp những chi phí bỏ ra, có điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao đời sống của người lao động.

– Phản ánh và giám đốc kịp thời, chi tiết khối lượng hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho cả về số lượng, chất lượng và giá trị. Tính toán đúng đắn giá vốn của hàng hoá và dịch vụ đã cung cấp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác nhằm xác định kết quả bán hàng.

– Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch bán hàng, doanh thu bán hàng của đơn vị, tình hình thanh toán tiền hàng, nộp thuế với Nhà nước.

– Phản ánh kịp thời doanh thu bán hàng để xác định kết quả bán hàng, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo thu đủ và kịp thời tiền bán hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý.

– Cung cấp thông tin chính xác trung thực, lập quyết toán đầy đủ kịp thời để đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh cũng như tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

2. Công việc của kế toán bán hàng

Công việc của một nhân viên kế toán bán hàng không đòi hỏi nhiều kỹ năng những nếu bạn chưa đi làm kế toán bán hàng bao giờ thì cũng rất khó có thể hình dung ra công việc của một người kế toán bán hàng là làm những gì?

– Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận ) .

– Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho.

– Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.

– Phân hệ kế toán công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.

– Lên kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng.

– Lập báo cáo tuổi nợ và các báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu quản lý.

Quyền hạn của một nhân viên kế toán bán hàng:

– Đề xuất các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc với Kế toán trưởng

– Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu

– Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ .

– Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng

– Đề xuất hướng xử lý khi yêu cầu xuất hóa đơn của khách hàng chưa phù hợp .

– Đề xuất khi có điều chỉnh ,sửa đổi , thanh huỷ hóa đơn .

– Nhận sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp của Kế toán trưởng.

3. Chức năng của kế toán bán hàng

– Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ. Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh , số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản.

– Theo dõi tổng hợp và chi tiết bán hàng ra.

– Theo dõi bán hàng theo bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, theo hợp đồng.

– Tính thuế GTGT của hàng hoá bán ra.

– Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.

– Phân hệ kế toán công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.

4. Yêu cầu để có thể làm tốt được công việc của kế toán bán hàng

+ Sử dụng tin học văn phòng tốt, biết sử dụng phần mềm bán hàng là một lợi thế.

+ Trung thực và cận thận

+ Giao tiếp tốt để có hệ với khách hàng tốt

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.