huong-dan-ke-khai-thong-tin-dang-ky-thue

Năm tài chính: là niên độ kế toán. Niên độ kế toán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là từ 01/01 đến 31/12 dương lịch.

Đăng ký xuất khẩu: xuất nhập khẩu là quyền của doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp chọn có hoặc không tùy theo dự kiến hoạt động của doanh nghiệp. Chi nhánh có thể hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tùy theo ủy quyền của doanh nghiệp.

Các loại thuế phải nộp: nộp thuế loại nào thì đánh dấu vào những ô đó.

Ngành, nghề kinh doanh chính: doanh nghiệp chỉ chọn 1 ngành trong số các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký tại mục 4 Giấy đề nghị để làm ngành chính.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ kỹ hơn.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.