huong-dan-thoi-diem-nop-c-o-cua-doanh-nghiep

Bộ Tài chính đã có văn bản 12802/BTC-TCHQ (ngày 14/9) hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố về thời điểm nộp C/O (xuất xứ hàng hóa). Theo đó, thời điểm nộp C/O là lúc doanh nghiệp (DN) xuất trình khai báo hải quan.

Việc quy định thống nhất về thời điểm nộp C/O để thực hiện công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

Để thực hiện đúng quy định, DN cần lưu ý chuẩn bị hồ sơ đầy đủ khi làm thủ tục hải quan để được hưởng mức ưu đãi thuế quan.

Cụ thể, Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV) như sau: Đối với tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan. Đối với tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan.

Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O trong hai trường hợp:

Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, với mã số HS khai báo, thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp khai thuế suất MFN khi làm thủ tục hải quan, không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan xác định lại mã số HS hoặc DN khai bổ sung mã HS, theo mã HS mới thì thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) cao hơn so với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O.

Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa thuộc đối tượng theo diện ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan (hoặc doanh nghiệp tự phát hiện) xác định hàng hóa không thuộc diện ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O.

Riêng về C/O mẫu VK (KV), Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm nộp C/O như sau: Đối với tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Đối với tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan.

Trường hợp không có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra xác định xuất xứ.

Trong quá trình kiểm tra, trường hợp có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo trên C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu, cơ quan hải quan sẽ tiến hành xác minh. Trong thời gian chờ kết quả xác minh, hàng hóa thực hiện theo mức thuế suất ưu đãi MFN…/.

Ngọc Linh

Theo TBTCO

Nghị định 129/2016/NĐ-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA

Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất

Luật thuế xuất nhập khẩu: miễn giảm nhiều thủ tục thuế

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.