huong-dan-ve-dang-ky-thue

Từ ngày 12/8/2016, việc đăng ký thuếđược thực hiện theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành. Thông tư quy định rõ về cấp mã số thuế. Theo đó, người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định tại Điều 21…

4-diem-moi-can-luu-y-ve-chinh-sach-thue-tndn-2015

Luật về thuế sửa đổi 2014, có hiệc lực ngày 01/01/2015, trong đó có 4 điểm mới quan trọng về thời điểm xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp; bù trừ lỗ, chuyển lỗ; các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế…

doi-tuong-chiu-thue-tieu-tthu-dac-biet

Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng…

huong-dan-ke-khai-thue-vang-lai-ngoai-tinh

Nhiều bạn chưa biết hoặc còn gặp khó khăn trong việc kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh. Bài viết này, Đại Lý Thuế VTAX xin chia sẻ với các bạn cách kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh bằng phương pháp kê khai trực tuyến như sau: Ví dụ: Doanh nghiệp A có trụ…

tinh-tiet-tang-nang-xu-phat-hanh-chinh-thue

Đại lý thuế VTAX xin chia sẻ một số nội dung về các tình tiết tăng nặng khi xử phạt hành chính thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Những tình tiết tăng nặng này được quy định tại Điều 10 của Luật vi phạm hành chính, trong đó có một…

quy-dinh-ve-thue-gtgt-cua-tai-san-co-dinh

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc về việc khi mua Tài sản cố định thì thuế giá trị gia tăng của tài sản đó có được khấu trừ không? Đồng thời các chi phí liên quan đến sửa chữa có được khấu trừ không. Bài viết này xin được giải đáp như sau: Theo Công văn…

tinh-tiet-giam-nhe-khi-xu-phat-hanh-chinh-thue

Đại lý thuế VTAX xin chia sẻ một số nội dung về các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính như sau:…

nguyen-tac-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue

Đại lý thuế VTAX xin chia sẻ một số nội dung về những nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó mọi cá nhân, tổ chức khi có hành vi vi phạm hành chính về thế đều phải chịu trách nhiệm…

trach-nhiem-nop-ho-so-khai-thue-tieu-thu-dac-biet

Đại lý thuế VTAX hướng dẫn khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt và trách nhiệm khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế theo Thông tư 156 năm 2013 của Bộ tài chính như sau: 1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu…

cac-hinh-thuc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue

Bài viết này, Đại lý thuế VTAX xin chia sẻ với các bạn về những hình thức xử phạt  khi vi phạm hành chính về thuế như sau:  1. Phạt cảnh cáo Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và…

cong-van-4209TCT-DNL-cua-tong-cuc-thue

Ngày 12 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4209/TCT-DNL trả lời Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT của chi phí liên quan đến TSCĐ. Đại lý thuế VTAX xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung…

quyet-toan-thue-khi-sap-nhap-doanh-nghiep

Khi doanh nghiệp sáp nhập có cần phải quyết toán thuế không? Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp như thế nào? Bài viết này xin được chia sẻ như sau: Đối với doanh nghiệp khi sáp nhập lại với nhau theo quy định tại Khoản 4, Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC…

xu-ly-so-tien-thue-trong-truong-hop-nop-thua

Nhiều bạn thắc mắc số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt khi nộp thừa thì phải xử lý như thế nào? Bài viết này, Đại lý thuế VTAX xin chia sẻ với các bạn cách xử lý số tiền thuế trong trường hợp nộp thừa như sau: Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1,…

quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-kinh-doanh

Thông tư 92/2015/TT-BTC có nhiều sự thay đổi về khai và quyết toán thuế TNCN Sau đây, Đại lý thuế VTAX xin hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ kinh doanh cụ thể như sau: 1. Các trường hợp khai thuế TNCN từ kinh doanh và mức thuế suất a. Khai thuế theo phương pháp…

truong-hop-khong-phai-quyet-toan-thue-tncn

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, có một số trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN. Đó là những trường hợp nào? Sau đây, Đại lý thuế…

cac-doi-tuong-khong-chiu-thue-tieu-thu-dac-biet

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ. Nhiều bạn còn thắc mắc những hàng hóa nào không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt? Bài viết này, Đại lý thuế VTAX xin tóm lượt lại các…

truong-hop-duoc-hoan-thue-tieu-thu-dac-biet

Nhiều bạn còn thắc mắc không biết những trường hợp nào thì người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế đã nộp? Bài viết này, Đại lý thuế VTAX xin chia sẻ đến các bạn các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 Thông tư 05/2012/TT-BTC về…

doi-tuong-phai-quyet-toan-thue-tncn-nam-2015

Cá nhân trong năm phải khai thuế thu nhập cá nhân và cuối năm phải quyết toán thuế TNCN. Tuy nhiên có một số đối tượng phải quyết toán thuế và có một số đối tượng không phải quyết toán thuế. Sau đây, Đại lý thuế VTAX xin chia sẻ bài viết về những người…

thue-suat-thue-tndn-moi-nhat-nam-2016

Để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải xác định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp là bao nhiêu. Việc xác định chính xác thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tính đúng thuế TNDN…

cach-hoan-thue-tncn-moi-nhat

Những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên, phải tự quyết toán thuế TNCN, nếu có số thuế khấu trừ nộp thừa, sẽ được chuyển kỳ sau hoặc hoàn thuế. Thủ tục, hồ sơ đối với việc hoàn thuế TNCN thế nào? Đại lý thuế VTAX xin…

Page 1 of 21 2

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.