ke-khai-thue-khoan-2015

Câu hỏi:

Tôi có cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm, đồng thời có 01 nhà cho thuê. Vừa rồi, tôi được cán bộ thuế phát cho tờ khai thuế khoán năm 2015. Xin hỏi tôi có phải tổng hợp cả doanh thu kinh doanh văn phòng phẩm và doanh thu cho thuê nhà để khai vào tờ khai thuế khoán hay không?

Trả lời:

Căn cứ vào Luật sửa đổi , bổ sung một số điều các Luật về thuế số 71/2014/QH13 , có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Căn cứ vào công văn 17526/BTC-TCT ngày 1/12/2014 của Bộ Tài chính thì trong năm 2015 bạn có hai loại doanh thu: Doanh thu kinh doanh văn phòng phẩm và doanh thu cho thuê nhà.

Theo quy định bạn sẽ phải khai doanh thu từ hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm vào Tờ khai thuế khoán để làm cơ sở xác định thuế khoán năm 2015.

Riêng doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà không tổng hợp vào tờ khai thuế khoán mà sẽ phải thực hiện khai thuế một lần theo từng hợp đồng cho thuê.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.