kham-chua-benh-trai-tuyen

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi là nếu tôi đăng ký KCB ở Quận 7 nhưng tôi bị ốm và đi khám ở nơi KCB ở Quận 3 hay tuyến tỉnh có được không? Và sẽ được tính bao nhiêu % nếu sử dụng thẻ BHYT?

Câu trả lời:

Quyền lợi KCB BHYT người tham gia BHYT khi đi KCB thông thuờng tại các cơ sở KCB khác nơi đăng ký KCB ban đầu như sau:

Được hưởng 80% chi phí KCB BHYT nếu có giấy chuyển viện hợp lệ của cơ sở KCB ban đầu.

Được hưởng 70% chi phí đối với bệnh viện hạng 3, 50% chi phí đối với bệnh viện hạng 2 và 30% chi phí đối với bệnh viện hạng 1 nếu không có giấy chuyển viện nhưng có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ thùy thân có ảnh.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.