kinh-doanh-them-mat-hang-co-can-dang-ky-them-ma-nganh

Câu hỏi:

Xin hỏi quý cơ quan. Công ty chúng tôi có đăng ký kinh doanh mã ngành 4620. Chúng tôi muốn kinh doanh thêm các mặt hàng: 1. Tinh bột sắn, 2. Cao su, 3. Gỗ cao su. Không biết có cần phải đăng ký thêm mã ngành hay không ?

Trả lời:

1/ Căn cứ Điều 9 Luật doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp có nghĩa vụ: Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện.

2/ Trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh, căn cứ khoản 1 điều 7 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi và mã hóa theo ngành cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; đề nghị doanh nghiệp đăng ký ngành nghề dự kiến theo mã cấp 4 Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.