luat-thue-xuat-nhap-khau

Kể từ 1/9, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Luật Thuế XNK) có hiệu lực, với nhiều điểm mới mang tính đột phá trong cải cách hành chính, miễn giảm thuế, cho phép doanh nghiệp (DN) khai thuế 1 lần/tháng, thiết thực cải thiện môi trường kinh doanh…     

Để triển khai thống nhất và đồng bộ những quy định mới, quan trọng của Luật Thuế XNK, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố và là căn cứ để cộng đồng DN thực hiện, giám sát quá trình giải quyết thủ tục của cơ quan hải quan.

Miễn thuế cho hàng sản xuất xuất khẩu 

Điểm nổi bật của Luật Thuế XNK được cộng đồng DN kỳ vọng nhất là kể từ 1/9, hàng nhập khẩu (NK) để sản xuất xuất khẩu (SXXK) sẽ được miễn thuế, thay vì DN phải nộp thuế khi NK được hoàn thuế khi xuất khẩu như trước đây.

Tạo điều kiện cho DN, tại văn bản số 12166/BTC-TCHQ và 12167/BTC-TCHQ (31/8), Bộ Tài chính đã có hướng dẫn miễn thuế cho hàng SXXK thuộc tờ khai hải quan trước ngày 1/9/2016 chưa nộp thuế theo quy định tại khoản 7 và điểm d khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XNK.

Để được miễn thuế, người nộp thuế phải có văn bản đề nghị cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế đối với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/9/2016, trong đó kê khai rõ số lượng hàng hóa và số tiền thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế/không thu thuế. Số lượng hàng hóa và số tiền thuế được miễn theo quy định của Luật Thuế XNK.

Số lượng hàng hóa và số tiền thuế tương ứng với hàng hóa được miễn kê khai trên tờ khai hải quan mới như quy định hiện hành về chuyển đổi mục đích sử dụng (căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm tờ khai ban đầu). Thời gian thực hiện kê khai đến hết ngày 31/12/2016.

Cũng tại văn bản này, Bộ Tài chính hướng dẫn, hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định được miễn thuế theo quy định tại khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XNK.

Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế quy định tại điểm c khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XNK phải đảm bảo không làm thay đổi hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa tạm nhập, tạm xuất và không tạo ra hàng hóa khác.

Trường hợp thay thế hàng hóa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán thì hàng hóa thay thế phải đảm bảo về hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa được thay thế.

Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, người nộp thuế phải nộp thêm thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng, hoặc giấy nộp tiền đặt cọc vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước: 1 bản chụp, xuất trình bản chính để đối chiếu đối với trường hợp thư bảo lãnh chưa được cập nhật vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn việc miễn thuế đối với hàng hóa nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin; nông nghiệp; hàng chuyên phục vụ trực tiếp cho giáo dục; hàng phục vụ hoạt động in đúc tiền….

Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công

Theo quy định của Luật Thuế XNK, hàng hóa xuất khẩu (XK) để gia công sau đó NK được miễn thuế XK, thuế NK tính trên phần giá trị của nguyên liệu cấu thành sản phẩm gia công. Tuy nhiên đây là lĩnh vực không khuyến khích.

Do đó, liên quan đến việc miễn thuế đối với hàng hóa XK để gia công, tại công văn 12166/BTC-TCHQ (31/8), Bộ Tài chính hướng dẫn, hàng hóa XK để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành phẩm trở lên thì không được miễn thuế XK.

Theo đó, người nộp thuế tự kê khai, tự xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành phẩm trước khi làm thủ tục hải quan XK hàng hóa để làm cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo quy định.

Việc xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm căn cứ vào quy định về xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên quy định tại Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016.

DN ưu tiên chỉ cần kê khai nộp thuế 1 lần/tháng

Đồng thời với chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cũng ban hành văn bản 12167/BTC-TCHQ hướng dẫn một số điểm quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho DN XNK.

Trong đó, nổi bật là hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện quy định mới của Luật Thuế XNK, kể từ ngày 1/9, DN thuộc diện được Tổng cục Hải quan công nhận là DN ưu tiên trong lĩnh vực hải quan chỉ phải kê khai nộp thuế 1 lần/ tháng; không phải trả phí bảo lãnh, thiết thực giảm thời gian và chi phí cho DN so với trước đây phải nộp thuế cho từng tờ khai.

Được biết, đến nay, Tổng cục Hải quan đã lựa chọn và  công nhận ưu tiên trong lĩnh vực hải quan cho 54 DN, là những DN có hoạt động XNK lớn, đóng góp số thu ngân sách lớn; thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật; thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử; tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê; chấp hành tốt pháp luật hải quan, pháp luật thuế.

Cụ thể, Luật Thuế XNK mới đã bổ sung khoản 3, Điều 9 quy định: “Người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật Hải quan được thực hiện nộp thuế cho các tờ khai hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng hóa trong tháng chậm nhất vào ngày thứ mười của tháng kế tiếp. Quá thời hạn này mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì phải nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế”./.

Ngọc Linh

Theo TBTCO

Mời các bạn xem thêm:

Chính sách mới về miễn thuế xuất nhập khẩu 

Điểm nổi bật của Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.