mat-hoa-don-do-su-kien-bat-ngo-khong-bi-phat

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính (XPHC) trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hoá đơn. Dự thảo, bổ sung quy định, trường hợp làm mất hoá đơn do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị phạt tiền. 

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn bị phạt đến 20 triệu đồng

Bộ Tài chính cho biết, thực tế phát sinh trường hợp người mua và người bán làm mất hóa đơn do sự kiện bất bất ngờ hoặc sự kiện bất khả kháng (mất cắp, bị cướp, mất trộm đã được cơ quan công an lập biên bản xác nhận; hóa đơn khi in bị lỗi cắn giấy, máy in lệch dòng, mờ chữ, trùng chữ doanh nghiệp không giao cho khách hàng mà lập hóa đơn khác thay thế…).

Luật Xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) quy định không XPVPHC đối với hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng. Hiện tại, Nghị định số 109 mới chỉ quy định thiên tai, hỏa hoạn là sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng không xử phạt tiền.

Vì vậy, dự thảo nghị định bổ sung quy định người mua, người bán làm mất hoá đơn do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị phạt tiền.

Theo quy định tại Nghị định số 04/2014/NĐ-CP thì tổ chức, doanh nghiệp mua hóa đơn của cơ quan thuế trong một số trường hợp. Thực tế, có tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc đối tượng, mua hóa đơn của cơ quan thuế và làm mất, cháy, hỏng hóa đơn. Hành vi này chưa được quy định tại Nghị định số 109.

Vì vậy, dự thảo nghị định quy định xử phạt đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn mua của cơ quan thuế; mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Phạt nặng nhà in không đủ điều kiện vẫn nhận in hóa đơn

Theo tổng kết của cơ quan thuế, có nhiều doanh nghiệp in vẫn thực hiện in hóa đơn đặt in cho cho tổ chức, doanh nghiệp, khi cơ quan thuế đã có thông báo họ không đủ điểu kiện đặt in hóa đơn.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất đưa vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 109 quy định: Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức, doanh nghiệp, trong vòng 5 ngày, khi cơ quan thuế đã thông báo không đủ điều kiện đặt in hóa đơn nhưng doanh nghiệp in vẫn in hóa đơn cho tổ chức, doanh nghiệp.

Theo báo cáo của nhiều cục thuế, có tổ chức kinh doanh không nộp hoặc nộp chậm thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn, không nộp hoặc nộp chậm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến, khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bộ Tài chính đề xuất quy định: Phạt từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi không nộp hoặc nộp chậm thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi không nộp hoặc nộp chậm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Đức Minh

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.