huong-dan-cong-viec-cua-ke-toan-tien-luong

Trong doanh nghiệp hiện nay, Kế toán tiền lương là một bộ phận không thể thiếu trong các loại hình doanh nghiệp vì tiền lương không chỉ là vấn đề được riêng người lao động trực tiếp quan tâm mà nó trở thành vấn đề chung của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần phải chi trả tiền lương hợp lý và phù hợp để có thể sử dụng hiệu quả sức lao động. Chính vì thế bản thân người làm kế toán tiền lương cần phải hạch toán chính xác chi phí tiền lương để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và còn là căn cứ để xác định định giá thành sản phẩm và các khoản nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách nhà nước và cho các cơ quan phúc lợi xã hội.

Dưới đây là những công việc của một kế toán tiền lương cần phải làm trong doanh nghiệp:

Công việc chính của kế toán tiền lương:

Theo dõi , chấm công cho cán bộ công nhân viên.
Hạch toán, tính lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ công nhân viên.

Yêu cầu đối với kế toán tiền lương:

-Nắm vững các thông tin về lương của nhân viên, các thông tin về phụ cấp, các nhân tố ảnh hưởng đến phụ cấp.
-Biết cách tính và khai báo các khoản phụ cấp, thu nhập và các khoản khấu trừ.
-Hiểu biết các yếu tố có ảnh hưởng đến nghiệp vụ nhân sự và tính lương của doanh nghiệp ví dụ như: kì tính lương, số ngày/giờ làm việc trong tháng, cách tính lương có thay đổi trong kì, mức bảo hiểm phải đóng bắt buộc, các thông số thuế TNCN…
Biết cách khai báo các biểu thuế TNCN khác nhau cùng với ngày hiệu lực của biểu thuế.

Quản lý việc tạm ứng lương:

-Quản lý các đợt tạm ứng lương trong tháng của công ty.
-Tính tạm ứng lương cho toàn thể công ty, cho một nhóm nhân viên hoặc cho một nhân viên.
-Xây dựng mức tạm ứng lương linh hoạt như: số % lương cơ bản hoặc giá trị tiền riêng cho từng nhân viên.

Quản lý kỳ lương chính:
-Xây dựng kỳ tính lương với các chỉ tiêu như loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và kết thúc kỳ lương.
-Tính các khoản thu nhập hay giảm trừ lương cuối kỳ cho cán bộ công nhân viên.
-Đưa bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức lương thực lĩnh cho từng nhân viên.
Xây dựng bảng lương dựa trên thông tin lương nhân viên, thông tin kỳ lương và bảng chấm công.
-Tính và khấu trừ vào lương các chỉ tiêu nghĩa vụ phải nộp đối nhà nước như thuế TNCN, các khoản bảo hiểm bắt buộc như BHXH, BHYT một cách đầy đủ và chính xác.
-Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối năm.

Những loại chứng từ, giấy tờ mà kế toán tiền lương thường sử dụng khi hạch toán tiền lương:

Bảng chấm công.
Bảng tạm ứng lương công ty.
Phiếu tạm ứng lương nhân viên.
Bảng thanh toán lương và BHXH
Bảng kê chi tiết phụ cấp.
Phiếu lương nhân viên.
Bảng lương thanh toán qua ngân hàng.
Báo cáo quyết toán thuế TNCN.
Các biểu mẫu báo cáo BHXH.

Mời các bạn xem thêm:

Kinh nghiệm làm kế toán tiền lương

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.