muc-phat-khi-lam-mat-hoa-don-gtgt

Mất hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, VAT) đầu ra – đầu vào bị phạt bao nhiêu. Đây là câu hỏi của nhiều bạn kế toán và Doanh nghiệp. Đại lý thuế VTAX xin chia sẻ mức phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 02/03/2014): Quy định các mức phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cụ thể như sau:

1. Nếu mất hóa đơn mà chưa làm thông báo phát hành:

Không xử phạt: Nếu khai báo trong vòng 5 ngày.

Phạt cảnh cáo: Nếu khai báo từ 6 – 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt ở mức tối thiểu.

Phạt tiền từ 6.000.000 – 18.000.000 đ: Nếu khai báo sau 10 ngày.

2. Nếu làm mất hóa đơn đi mua của cơ quan thuế:

Không xử phạt: Nếu làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với thuế trong vòng 5 ngày.

Phạt cảnh cáo: Nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt 6.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng: Nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10.

3. Nếu mất hóa đơn đã lập:

Phạt cảnh cáo: Nếu làm mất các liên hóa đã lập sai và đã xóa bỏ (và đã xuất hóa đơn khác thay thế)

Phạt tiền từ: 10.000.000 – 20.000.000 đ:

– Làm mất liên 2 (liên giao cho khách hàng) nhưng KH chưa nhận được (dù hóa đơn đó đã lập hay chưa lập).

– Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên.

Phạt tiền từ 20.000.000 – 50.000.000: Khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

4. Hóa đơn đầu vào:

Phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đ: Nếu người mua làm mất hóa đơn liên 2 (đầu vào).

Chú ý: Nếu cùng 1 thời điểm bạn thông báo mất nhiều số hóa đơn nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định DN bạn gộp nhiều lần mất hóa đơn thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.

– Đây là mức phạt theo lần làm báo cáo nhé.

+ Nếu mất hóa đơn có liên quan đến bên thứ ba thì xử phạt bên đi thuê.

VD: Bên thứ ba do bên bán thuê thì xử phạt bên bán.

Mời các bạn xem thêm:

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT

Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.