muc-phat-nop-cham-bhxh-bhyt-bhtn-nam-2015

Mức lãi suất chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) áp dụng từ ngày 1/01/2015 là 7,54%. 

Theo thông báo 418/TB-BHXH ngày 6/02/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2014, mức lãi suất chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) áp dụng từ ngày 1/01/2015 là 7,54% (0,628%/tháng).

Mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội các năm trước 2015 như sau:

– Từ tháng 01/01/2012 là: 1,183%/tháng (14,2%/năm).

– Từ tháng 01/01/2013 là: 0,988%/tháng (11.86%/năm).

– Từ tháng 01/01/2014 là: 10.45%/năm (Căn cứ vào thông báo số 498/TB-BHXH của bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 14 tháng 02 năm 2014) .

Còn mức phạt chậm đóng bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được thực hiện theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi (Luật số 46/2014/QH13, ngày 13 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015).

Tại khoản 28 điều 1 Sửa đổi, bổ sung Điều 49 – Xử lý vi phạm như sau:
a) Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế”

Mời các bạn xem thêm: 

Cách tra cứu thông tin BHXH mới nhất

Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT năm 2016

Một số điểm mới của luật BHXH

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.